“waar het goed vertoeven is”

DEFINITIEVE OPNAME

 • dagprijs voor een éénpersoonskamer:           € 65,19 per persoon
 • dagprijs voor een kamer echtpaar:                 € 49,44 per persoon
 • dagprijs voor een tweepersoonskamer:         € 58,84 per persoon
 • dagprijs centrum voor dagverzorging            € 30,12 per persoon

Deze dagprijs is van toepassing vanaf 01.08.2020 en is goedgekeurd door de Prijzendienst van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

De dagprijs omvat:

 • hotel- en verblijfkosten
 • was linnen en kookwas
 • incontinentiemateriaal
 • zeep, shampoo, tandpasta
 • logopedie
 • kiné (indien bewoner RVT-gerechtigd is)
 • aansluiting TV, telefoon en internet

Niet inbegrepen zijn:

 • dokter
 • apotheker
 • kapper en pedicure
 • was bovenkleding
 • kiné (indien bewoner niet RVT-gerechtigd is)
 • telefoongesprekken
 • andere persoonlijke uitgaven

Bij definitieve opname wordt er een voorschot gevraagd van 30 maal de van toepassing zijnde dagprijs.

Als u klikt op onze pdf Overeenkomst (203 KB)  en   document Reglement van Orde (120 KB)   kan u alle contractuele bepalingen in detail na lezen.
Mensen die verblijven in een rusthuis of een Woon- en Zorgcentrum kunnen via de Zorgkas maandelijks € 130  tussenkomst krijgen. De Sociale Dienst informeert u over en begeleidt u bij de aanvraag.
Sommigen mensen kunnen bovendien aanspraak maken op de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden. Ook hierover informeert de Sociale Dienst u en begeleidt u bij de eventuele aanvraag.

 

KORTVERBLIJF

Zelfde dagprijzen als voor een definitieve opname. Mensen in kortverblijf betalen GEEN voorschot.
Heel wat mutualiteiten geven aan hun leden een tussenkomst voor een verblijf in een Centrum voor Kortverblijf. Aangezien de tussenkomst en de modaliteiten sterk verschillen, vragen wij u om steeds zelf uw mutualiteit te contacteren.

 

DAGVERZORGING

In deze dagprijs is een middagmaal inbegrepen.  Het vervoer naar en van het centrum is niet inbegrepen in de dagprijs.

 

SAMEN AAN TAFEL - WARME MAALTIJD

U kan 's middags samen met andere bewoners van Grimbergen een warme huisbereide maaltijd gebruiken. 

Voor reservaties en inschrijvingen neemt u contact op met onze keuken op 02/300.55.48