“waar het goed vertoeven is”

De opnamecoördinator/verantwoordelijke sociale dienst is meestal de eerste persoon die contact heeft met een kandidaat-bewoner of diens familie. Door hem of zijn collega wordt u geïnformeerd over het zorgaanbod, de opnamecriteria, onze opnameprocedures, de wachtlijst, de mogelijkheden en beperkingen van ons Woon- en Zorgcentrum.

Na de opname kan u er ook terecht met vragen van allerlei aard:

  • sociaal administratieve (vb. aanvraagdossier zorgkas, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, adreswijziging, ...)
  • sociaal juridische (vb. procedure tot het aanstellen van een bewindvoerder)
  • bijstand bij overlijden van een bewoner