“waar het goed vertoeven is”

In de ergotherapie gaan we bewoners vanuit een therapeutische invalshoek begeleiden in een aantal activiteiten.

De activiteit die de ergotherapeut aanbiedt, is direct gekoppeld aan de mogelijkheden, beperkingen, interessen, waarden en normen van elke bewoner.
Deze therapeutische activiteit beoogt enerzijds het zo zelfstandig mogelijk functioneren in zijn leef- en woonomstandigheden, en anderzijds het bijdragen tot maximaal comfort.
Allerlei activiteiten die we hiervoor aanbieden, zijn gericht op het lichamelijke, mentale en sociale welbevinden van de bewoner.

Enkel voorbeelden zijn:

A.D.L. – training: we begeleiden de bewoner tijdens het ochtendtoilet en zoeken samen met hem hoe hij dit zo zelfstandig mogelijk kan doen, ondanks lichamelijke of cognitieve beperkingen.

Stimuleren van de bewegingen in de bovenste ledematen via aangepaste activiteiten.

In de geheugentraining oefenen we o.a. waarneming, concentratie, associatievermogen, structurering enz. . Functies die nodig zijn om het geheugen optimaal te laten werken.

Tijdens het snoezelen proberen we contact te krijgen met diep dementerende ouderen. Sommige bewoners proberen we uit hun isolement te halen door hun zintuigen te prikkelen. Bij andere bewoners proberen we de onrust wat weg te nemen door aangepaste muziek, aroma’s en massages.
Tijdens de animatie gaan we bewoners vanuit een begeleidende invalshoek een aantal activiteiten aanbieden ter bevordering van hun psycho-sociaal welzijn en om hun eigenwaarde en zelfontplooiing te stimuleren.

Activiteiten die we aanbieden zijn:

  • Huishoudelijke activiteiten: koken, planten verzorgen, handdoeken opvouwen…
  • Arbeidsactiviteiten: brieven plooien…
  • Recreatieve activiteiten: muziekactiviteiten, film, kaarten, handwerken,knutselen,…
  • Snoezelen
  • Bibliotheek en gesproken boek