“waar het goed vertoeven is”

Uw verblijf, onze zorg

Dag en nacht zijn verpleegkundigen en verzorgenden permanent aanwezig om onze bewoners waar nodig te helpen. 

Elke bewoner kan beroep blijven doen op zijn vertrouwde huisarts.

Palliatief deskundigen onder ons personeel kunnen samen met de palliatieve thuiszorgdienst "Omega" ervoor zorgen dat een bewoner, ook in zijn laatste levensfase, pijnvrij is en de nodige comfortzorgen krijgt.