“waar het goed vertoeven is”

Een vereniging zonder winstoogmerk

We zijn een echte, onafhankelijke en stabiele VZW, al 125 jaar lang.

Elke winst die de vzw maakt, wordt elk jaar opnieuw geïnvesteerd in uitrusting, materialen en hulpmiddelen voor de verzorging van onze bewoners.

Alle onroerende goederen en terreinen zijn eigendom van de vzw Heilig Hart zelf.

 

Lokale én regionale werking

We staan open voor inwoners van Grimbergen, maar inwoners uit alle Vlaamse gemeenten zijn welkom.

 

Kleinschalig wonen

Elke bewoner woont op een kleine afdeling in een huiselijke sfeer maar geniet van alle faciliteiten van een grote organisatie.

 

Nederlands is onze voertaal

We zijn een Nederlandstalige ouderenvoorziening zowel voor al onze bewoners, personeelsleden, vrijwilligers en bezoekers.

 

Open organisatie

We staan klaar met een open geest voor iedereen die met ons wil samenwerken.

 

Christelijk geïnspireerd, maar respect voor iedereen

Medewerkers, directie en bestuur nemen hun taken op vanuit een christelijke levenshouding. Onze belangrijkste omgangsvormen zijn daarbij:

  • vriendelijkheid en beleefdheid
  • respectvol en professioneel handelen
  • empatisch en waardig gedrag

 

Grote betrokkenheid met onze bewoners en hun familie

Wij zijn geïnteresseerd in mensen en hun noden en maken dus graag tijd vrij voor uw vragen en zorgen. Iedere medewerker is aanspreekbaar, ook de directie.

 

Meer dan een zorgomgeving, ook een leefomgeving

In een huiselijke omgeving zorgt een team van ergotherapeuten en animatoren voor aangepaste activiteiten afgestemd op elke hier aanwezige persoon. We proberen een "open huis" te zijn voor iedereen.

Een plaats waar welbevinden, inspraak en overleg meer zijn dan zomaar een slogan.

 

Een persoonlijke getuigenis van één van onze bewoners

  default Pierre Nijs Dag Van De Zorg 2014 (26.44 MB)