“waar het goed vertoeven is”

   


Is er een vrije plaats ?

Met deze vraag kan u terecht bij onze opnamecoördinator Herman Vandeperre. Hij kan u verder informeren over de actuele wachtlijst en/of de mogelijkheden voor opname. Klik hiervoor contact.

   


Wat moet ik doen om opgenomen te kunnen worden ?

Er moet steeds een aanmeldingsdossier worden samengesteld. Dit dossier wordt eerst geëvalueerd en dan wordt u door de opnamecoördinator geïnformeerd over het vervolg van de opname-procedure. Klik hier voor contact.

   


Kom ik in aanmerking voor een opname ?

Ons huis richt zich in eerste instantie naar mensen die zwaar zorgbehoevend zijn; er zijn ook speciale afdelingen voor personen die lijden aan een of andere vorm van dementie. Er is één kleine afdeling voor volledig zorgonafhankelijke bewoners.
Het algemene principe, wat onze opname-prioriteiten betreft is dus "eerst de zwaar zorgbehoevenden; valide bejaarden hebben dus m.a.w. weinig opname-mogelijkheden op korte termijn.

   


Zijn er ook serviceflats ?

Op dit ogenblik niet; wel wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om op onze actuele locatie ook nog serviceflats te bouwen.

   


Wat kost een verblijf ?

Alle info over de kostprijs vindt u onder "dagtarieven". 

   


Is er een financiële tussenkomst mogelijk voor een verblijf ?

  • De Zorgverzekering betaalt een vergoeding van 130 euro per maand als u opgenomen wordt in een woon- en zorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis. De sociale dienst van ons Woonzorgcentrum zorgt bij opname voor het opstarten van een dossier.
  • Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden: Deze tegemoetkoming is bedoeld voor elke zorgbehoevende bejaarde wiens inkomen beperkt is. De sociale dienst van ons WZC kan bij opname u verder informeren over het eventueel opstarten van een dossier.
  • Tussenkomst van OCMW: voor mensen die beperkte eigen financiële middelen hebben, kan het OCMW van de gemeente waar de persoon woont onderzoeken of zij een financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum toestaan. De sociale dienst van ons woonzorgcentrum kan u helpen bij het opstarten van een dossier.
  • U kan voor meer informatie ook terecht op de website www.rechtenverkenner.be