“waar het goed vertoeven is”

 

 angele voor website

Op 13 september 2018 werd in het Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen het educatief bordspel ‘Angèle heeft u nodig!’ boven de doopvont gehouden. Eén van de activiteitenbegeleiders, Amber ten Brink, tevens  referentiepersoon dementie en gecertificeerd Validationwerker, heeft dit educatief hulpmiddel ontwikkeld.

Het spel is onderhoudend en spannend en bevordert de kennis over het syndroom dementie. Daarnaast dompelt het je onder in het leven van een persoon met dementie.

Door de aard van het ziektebeeld wordt de communicatie met personen met dementie moeilijker, maar niet onmogelijk. Het vergt een bewuste inspanning om je te kunnen verplaatsen in de veranderende perceptie van een persoon met dementie. Het is als het aanleren van een nieuwe taal, zonder dat je een leerboek hebt. Met inzet, genegenheid en betrokkenheid kun je echter heel veel bereiken.

Angèle is een persoon zoals jij en ik, alleen heeft ze ook dementie. Dat maakt dat het voor haar moeilijker is om met ons te communiceren. Daarom moeten wij toegang zoeken tot haar wereld en haar daar ontmoeten. Dit spel is lange tijd getest en verbeterd in het woonzorgcentrum zelf, tijdens de interne vormingen over dementie en ook extern, in andere woonzorgcentra maar ook bij mantelzorgers, vrijwilligers, en in het middelbaar en hoger onderwijs. Het doel was een hulpmiddel te ontwikkelen voor kennistoename en kennisdeling rond dementie: de deelnemers wisselen van gedachten tijdens het spel over de meest gepaste omgangsvormen met personen die lijden aan dementie. De makers van het spel hopen met dit initiatief bij te dragen tot een beter begrip met betrekking tot de uitdagingen waar personen met dementie tijdens hun ziekteproces voor komen te staan. 

U kan dit spel bestellen op:  Creare Depuydt & Partners

 

  pdf Angèle heeft u nodig! Artikel HLN 14 september 2018 (334 KB)