“waar het goed vertoeven is”

Onze werking verbeteren met uw suggesties

Wij streven ernaar dat iedereen die hier komt wonen tevreden is.

Soms loopt er toch iets mis en dan heb je graag een luisterend oor.

De brochure over onze klachtenbehandeling kan je pdf hier downloaden (160 KB) .

 

Familieraad en bewonersraad

Wij hechten veel belang aan de integratie van de bewoners en hun familieleden. Reeds voor de opname worden zij uitgenodigd voor een kennismaking en een rondleiding.

De directeur, de zorgcoördinator, de maatschappelijk werkers en de hoofdverpleegkundigen zijn dagelijks aanwezig en stellen zich heel open op. Een goede en regelmatige communicatie tussen familie en personeel helpt mee de kwaliteit van de zorgverlening en van het verblijf in zijn geheel te garanderen.

Daarbij staan wij open voor positieve en negatieve bemerkingen. Enkel op deze wijze kunnen wij namelijk leren en bijsturen!

Familieleden van bewoners komen driemaandelijks samen in de familieraad van de afdeling. Vooral voor die bewoners die niet meer zo mondig zijn, is dit het ideale forum om hun belangen te vrijwaren.

De familie van onze bewoners is ook steeds welkom op ontspanningsactiviteiten en feestelijkheden: een uitstap,  aperitiefconcert, kaas- en wijnavond,…

De bewonersraad komt vier maal per jaar samen. Samen met de directeur wordt over verschillende zaken van mening gewisseld: evaluatie van animatieactiviteiten, de maaltijden, feestelijkheden, kleine veranderingen in de werking, opmerkingen over de infrastructuur, …