“waar het goed vertoeven is”

Kwaliteitsindicatoren

Sinds maart 2013 moeten woonzorgcentra bepaalde kwaliteitsindicatoren registreren. Op basis van deze gegevens bezorgt het Vlaams agentschap een individueel rapport aan het woonzorgcentrum, waarin het kan zien hoe het zich positioneert ten opzichte van andere woonzorgcentra.

Hieronder kan je de resultaten van 2013, 2014, 2015 en 2016 raadplegen. 

folder Kwaliteitsindicatoren

Als je graag meer wil weten over het decreet kwaliteitszorg en de gebruikte indicatoren, verwijzen we je graag door naar www.zorg-en-gezondheid.be

 

Prezo Woonzorg project

PREZO Woonzorg is een integraal kwaliteitssysteem voor woonzorgcentra.  In 2015 zijn we met dit project gestart om op een objectieve manier onze eigen werking te evalueren.

PREZO helpt om doelstellingen te bepalen rond zorgkwaliteit en deze concreet in te plannen via prestaties (PREZO staat voor “PREstaties in de ZOrg”). Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren volgen we op hoe de organisatie presteert en evolueert op vlak van kwaliteit.

PREZO werkt rond 60 kwaliteitsthema's, telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Die wordt vertaald in concrete acties die de medewerkers en de organisatie ondernemen om ze te realiseren. Door resultaten en zelfevaluatie naast elkaar te leggen, krijgen we zicht op mogelijke verbeteracties en –trajecten.

Er zijn zorggerelateerde thema’s, bijvoorbeeld medicatiezorg, valpreventie, intimiteit & seksualiteit, maar ook beleidsgerichte thema’s, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategie en beleid, cliënten- en medewerkersmedezeggenschap. Ook het electronisch zorgdossier, communicatie en de zorgcontinuïteit komen aan bod.

Als je graag meer wil weten over dit project kan je een kijkje nemen op www.prezowoonzorg.be