“waar het goed vertoeven is”

Deze website, alsook elk onderdeel van deze website, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

U mag deze website, alsook enig beeld- of tekstonderdeel van deze website, niet reproduceren, door welk middel of voor welk doel ook, anders dan voor de consultatie van deze website. We staan enkel toe dat er een link wordt geplaatst naar de homepagina van onze website. U mag geen link plaatsen naar enige andere pagina van de website.

We behouden ons het recht voor u te vragen elke link, zelfs naar de homepagina van onze website, te verwijderen. U stemt ermee in - in voorkomend geval - aan dit verzoek onverwijld gevolg te zullen geven.