“waar het goed vertoeven is”

TOMMENMOLEN EN CHARLEROYHOEVE

Hier verblijven bewoners met vooral een lichamelijk verzorgingsprobleem. Zij hebben nood aan lichamelijke hulp en revalidatie. Zij hebben behoefte aan een omgeving die mits ondersteuning en aanmoediging hun zelfredzaamheid bevordert.
De begeleiding bestaat erin om adequaat een antwoord te bieden (met o.a. gesprek, activiteit of ontspanning) op het moment dat de bewoner om hulp vraagt.

Wanneer een bewoner zich, omwille van een gevorderd dementieel beeld, niet meer goed voelt op een afdeling, is het soms aangewezen om de bewoner te verhuizen naar een voor hem aangepaste woonafdeling. Dit gebeurt dan in het belang van de bewoner. Hierover wordt steeds multidisciplinair overleg gepleegd met de bewoner en/of zijn familie en de huisarts.

LIERMOLEN, PRINSENBOS EN GULDENDAL

Op deze twee verzorgingsafdelingen verblijven bewoners met dementie (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer). Zij zijn niet meer in staat om bepaalde dagdagelijkse activiteiten uit zichzelf of zonder hulp uit te voeren. Op beide afdelingen voor dementerende bewoners verblijven personen met een beginnende, een matige of een vergevorderde dementie.

RIJKENHOEK

Op deze kleine afdeling verblijven bewoners die een grote zelfstandigheid hebben en nastreven.