Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina
Facebook Heilig Hart

ESF.

Deelname aan oproep 473 van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Ons woonzorgcentrum neemt deel aan een oproep van het Europees Sociaal Fonds om vormingen te organiseren die de 21ste eeuwse vaardigheden voor al het personeel verhogen.

Doel van het project 9332: GOESTING IN ZORG

Het doel van het project is de ondersteuning en de verhoging van het werkvermogen van alle personeelsleden binnen de context van 21ste eeuwse vaardigheden.

Het Europees Sociaal Fonds keurde ons project goed onder de naam ‘GOESTING IN ZORG’ en onder het nummer 9332.

Alle vormingen lopen van 01/06/2020 tot 30/11/2021.

Beoogde resultaten van het ESF-project

Thema’s zoals veranderen, beter communiceren, effectiever teamwerk, aanpassingsvermogen, veerkracht, samenwerking,… komen aan bod. Het zijn thema’ s die de goesting verhogen in het werk of die de goesting verhogen om zorg te verstreken aan oudere personen met zorgnoden.

Subsidies

Het Europees Sociaal Fonds zorgt voor een subsidie van 32.000 EURO.

Het Vlaams Cofinancieringsfonds zorgt voor een subsidie van 48.000 EURO.

Samen goed voor een subsidie van 80.000 EURO om alle vormingen te helpen financieren.