Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina
Facebook Heilig Hart

Missie en visie.

 • Wij bieden aan oudere kwetsbare personen aangepaste zorg, aangepaste begeleiding en aangepaste huisvesting aan;
 • Wij bepalen de zorg- en dienstverlening op basis van zorgbehoeften in de lichamelijke, geestelijke, sociale en zinzoekende dimensies van het menselijk-zijn;
 • Wij leveren een bijdrage aan het levenscomfort van oudere kwetsbare personen;
 • Wij ondersteunen de wilsverklaringen en beslissingen rond het levenseinde van alle ouderen met respect voor de wet op euthanasie, de wet op palliatieve zorgen en de wet op de rechten van de patiënt;
 • Wij sturen onze medewerkers aan tot vriendelijke, professionele en waardige omgangsvormen met alle ouderen en alle belanghebbenden;
 • Wij koesteren een cultuur van vernieuwing, van open communicatie, van informatie en van samenwerking met alle belanghebbenden;
 • Wij bieden kansen voor de professionele en persoonlijke ontplooiing van al onze medewerkers;
 • Wij investeren in nuttige en noodzakelijke functies tot experten in pijn, in dementie, in palliatie, in wondzorg, in klinische psychologie, in veiligheidsassistentie, in mobiel inzetbare verpleegkundigen en zorgkundigen en in leidinggeven;
 • Wij besturen het woon- en zorgcentrum vanuit een christelijke inspiratie en vanuit verantwoord ethisch ondernemerschap;
 • Wij besteden al onze winsten in het onderhoud, de verfraaiing en de vernieuwing van onze voorzieningen en uitrustingen voor onze bewoners;
 • Wij realiseren onze missie zelfstandig en in samenwerking met gelijkgezinde partners.

Onze holistische visie op mens-zijn