Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina
Facebook Heilig Hart

Dienstverlening.

Uw verblijf

Onze zorg

Dag en nacht zijn verpleegkundigen en verzorgenden permanent aanwezig om onze bewoners waar nodig te helpen.

Elke bewoner kan beroep blijven doen op zijn vertrouwde huisarts.

Daarnaast staan er heel wat ondersteunende diensten klaar om de nodige begeleiding te bieden en te ondersteunen waar nodig.

Ergotherapie en activiteitenbegeleiding

Onze ergotherapeuten en activiteitenbegeleider bieden een brede waaier aan van activiteiten. Bij alle activiteiten ligt de klemtoon op het lichamelijke, mentale en sociale welbevinden van de bewoner, op het zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en op maximaal comfort.

Wij houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de individuele mens, zijn of haar waarden en normen, en persoonlijke interessevelden.

Activiteiten kunnen zowel individueel als in groep doorgaan.

Een greep uit ons aanbod : geheugentraining, huishoudelijke activiteiten, actualiteitenbespreking, zitturnen, wandeling, handwerk, muziek, en nog veel meer.

In de lokalen van de dienst ergotherapie is eveneens een huisbibliotheek aanwezig waar bewoners boeken kunnen uitlenen.

Diensthoofd ergotherapie : Moniek Robberechts
ergo@hhg.be
02/300.55.49

 

Kine

Revalidatie en behoud van zelfstandigheid zijn de belangrijkste invalshoeken voor het inzetten van kinesitherapie. De oefentherapieën omvatten zowel actieve spierversterkende oefeningen als het (passief) mobiliseren van de verschillende ledematen en massage. Ook worden ademhalingsoefeningen aangeboden, gangrevalidatie of warmtetherapie. Uiteraard houden wij rekening met de noden en de mogelijkheden van de bewoner.

Wanneer de zorgbehoefte van een bewoner vergroot, zal het kine-team de aandacht richten op het maximale zit- en ligcomfort en op verschillende vormen van relaxatie.

Een voorschrift van de behandelend arts is voor kinesitherapie noodzakelijk. De uitvoering gebeurt in samenspraak met het multidisciplinair verzorgingsteam. De dienst kinesitherapie kan ook zorgen voor de aanvraag van uw mobiliteitshulpmiddelen.

Diensthoofd kinesitherapie : Jessica De Vlaminck
kine@hhg.be
02/300.55.50

 

Psycholoog

Het team van psychologen staat in voor de begeleiding van nieuwe bewoners bij het aanpassingsproces in het woonzorgcentrum. Ook bij emotionele of psychosociale problemen kan de bewoner bij een psycholoog terecht.

Daarnaast willen de psychologen ook een aanspreekpunt zijn voor familieleden of belangrijke anderen, wanneer er vragen of bedenkingen zijn rond opname of verblijf.

Psychologen :
An Demessemaekers
an.demessemaekers@hhg.be

Hilde Vanderveken
hilde.vanderveken@hhg.be

Ann Cappaert
ann.cappaert@hhg.be

02/300.55.46

 

Pastorale Dienst

Het woonzorgcentrum Heilig Hart is christelijk geïnspireerd. De pastorale zorg wordt ingebed in de totaalzorg voor elke bewoner. De christelijke waarden van hartelijkheid, respect en menselijke waardigheid kleuren de zorg en ondersteuning. De pastor legt in haar werk de klemtoon op de spirituele en zingevingsdimensie van het leven.

Uiteraard respecteren wij iedere andere geloofsovertuiging of levensvisie. Elke bewoner heeft ook het recht om een eigen geestelijk begeleider of raadspersoon te kiezen.

De kapel op het gelijkvloers is steeds toegankelijk voor een moment van gebed of stille bezinning. In overleg is deze kapel eveneens beschikbaar voor diensten of plechtigheden naar de eigen overtuiging geloofsvisie.

De pastor werkt nauw samen met de priesters van de abdij van Grimbergen.

Pastor : Veerle Magnus
pastor@hhg.be
02/300.55.76

 

Sociale Dienst

De opnamecoördinator of verantwoordelijke van de sociale dienst is meestal de eerste persoon met wie de kandidaat-bewoner of diens familie contact hebben. Het is zijn taak te informeren rond zorgaanbod, opnamecriteria, de wachtlijst en opnameprocedure, en de mogelijkheden en beperkingen binnen het woonzorgcentrum H. Hart.

Ook na de opname is de sociale dienst het aanspreekpunt voor vragen van administratieve of juridische aard.

Opnamecoördinator : Herman Vandeperre
herman.vandeperre@hhg.be
02/300.55.42.

 

Keuken

Het keukenteam staat in voor het bereiden van een volwaardig en evenwichtig dagmenu en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke eetgewoonten van de bewoners. De chef-kok komt bij elke nieuwe bewoner langs om hierover in gesprek te gaan.

Ook wanneer een bewoner een aangepast medisch dieet moet volgen, besteden wij hieraan de nodige zorg en aandacht.

Bezoekers kunnen samen met een bewoner een warme maaltijd gebruiken in de cafetaria. Wij vragen om deze minstens één dag vooraf te reserveren bij de chef-kok.  Wij rekenen hiervoor een beperkte vergoeding aan.

Voor het vieren van een feestelijke gelegenheid in grotere familiekring is het mogelijk samen met de chef-kok een feestmaaltijd te bespreken. Wij voorzien dan een zaaltje.

Ook een koffietafel bij een uitvaart is mogelijk via de chef-kok

Chef-kok : Hilde Claes
keuken@hhg.be
02/300.55.48.

 

Cafetaria

De cafetaria is dagelijks open van 14u tot 17u voor bezoekers.
Onze bewoners kunnen samen met hun familie genieten van een warme maaltijd mits reservatie in onze keuken.

 

Kapper en pedicure

Eén kapster en twee pedicures staan ter beschikking van alle bewoners. Iedereen kan een afspraak maken via het personeel van de afdeling, of bij de kapster of bij pedicure zelf.