“waar het goed vertoeven is”

Wie zijn wij en wat is onze missie?

                       

Wij bieden aan oudere kwetsbare personen aangepaste zorg, aangepaste begeleiding en aangepaste huisvesting aan;

Wij bepalen de zorg- en dienstverlening op basis van zorgbehoeften in de lichamelijke en geestelijke en sociale en zinzoekende dimensies van het  menselijk-zijn;

Wij leveren een bijdrage aan het levenscomfort van oudere kwetsbare personen.

Wij ondersteunen de wilsverklaringen en beslissingen rond het levenseinde van alle ouderen met respect voor de wettelijke voorschriften.

Wij sturen onze medewerkers aan tot vriendelijke, professionele en waardige omgangsvormen met alle ouderen en alle belanghebbenden;

Wij koesteren een cultuur van vernieuwing, van open communicatie, van informatie en van samenwerking met alle belanghebbenden;

Wij bieden kansen voor de professionele en persoonlijke ontplooiing van al onze medewerkers;

Wij investeren in nuttige en noodzakelijke functies tot experten in pijn, in dementie, in palliatie, in wondzorg, in klinische psychologie, in veiligheidsassistentie, in mobiel inzetbare verpleegkundigen en zorgkundigen en in leidinggeven.

Wij besturen het woon- en zorgcentrum vanuit een christelijke inspiratie en vanuit verantwoord ethisch ondernemerschap;

Wij besteden al onze winsten in het onderhoud, de verfraaiing en de vernieuwing van onze voorzieningen en uitrustingen voor onze bewoners;
Wij realiseren onze missie zelfstandig en in samenwerking met gelijkgezinde partners

pdf Visietekst dementie 2015 (79 KB)

pdf Visietekst levenseinde beslissingen 2015 (2.68 MB)